SMOK Tunti

Työkalu työajan ja projektien hallintaan.

Nyt on tuloksen parantaminen tehty helpoksi! Työkalu Smok Tunti auttaa yrityksen henkilöstöä tallentamaan työtehtävänsä helposti ja nopeasti. Tätä kautta jokainen tehty asiakastyö tulee tallennettua ja yritys saa kaikki tunnit laskutettua. Asiakasyrityksissämme olemme yhdessä laskeneet, miten on mahdollista parantaa tulosta useilla tuhansilla euroilla. Ota yhteyttä, niin sovitaan käynti tiloihinne. Käydään yhdessä läpi, miten tämä saadaan onnistumaan.

Aikaisempia kokemuksia (ennen Smok Tuntia): Yritysten ongelmana saattaa usein olla, että asiakkailta laskutettavien tuntien kerääminen on pitkälti rutiininomaista ja aikaavievää puuhaa.

Käyttämällä Smok Tunti -ohjelmistoa yrityksen hallinnon ei tarvitse itse koota ja laskea yhteen henkilöstön tekemiä tunteja. Näin työtuntien seuranta ja laskutus ei aiheuta kohtuutonta rasitetta yrityksen hallinnolle. Samalla työtehokkuus lisääntyy.

Hyödyt:

 • Työtehokkuuden parannus
  • Työaikaa voidaan seurata sekä työ-/hankekohtaisesti että henkilötasolla halutulta ajanjaksolta.
  • Tuntien keräysrutiiniin ei kulu enää liian paljon aikaa
 • Työtehtävien/hankkeiden syöttäminen on erittäin nopeaa
  • Syöttö tapahtuu pelkän asiakas-/työnumeron perusteella
 • Voidaan käyttää laskutuksen perusteena
  • Tehtyjä tunteja ei tarvitse itse koota eri työntekijöiltä ja laskea yhteen
  • Raportit tehdyistä tunneista saadaan tulostettua suoraan esim. laskun liitteeksi
 • Voidaan käyttää esim. osa-aikaisille työntekijöille palkanlaskennan perusteena
  • Henkilön tekemät työtunnit saadaan suoraan ohjelmasta palkanlaskentaa varten
  • Aikaa säästyy, kun yrityksen hallinnon ei tarvitse kerätä työntekijöiden työtunteja itse
 • Raportit voidaan tulostaa miltä aikaväliltä tahansa
  • Kiinteästi laskutettavien projektien jälkilaskenta on todella helppoa ja nopeaa, vaikka projekti olisikin varsin pitkä.
  • Projektien kannattavuutta voidaan peilata toteutuneisiin tunteihin nopeasti
 • Työntekijöiden työaikaliukumien seuraaminen mahdollista
 • Poistaa hallinnollisen esteen yrityksen kasvulle
 • Hankkeisiin/asiakkaaseen liittyvät kulut on myös mahdollista syöttää samaan järjestelmään.
  • Projektien/asiakkaiden kustannuksia voidaan seurata ja mahdollisesti laskuttaa helposti asiakkaalta (esim. matkakorvaukset)
  • Projektien/asiakkaiden kokonaiskustannusten seuraaminen helpottuu
Ominaisuudet:
 • Toimii sisäisessä verkossa
  • Työpisteet käyttävät samaa tietokantaa, joka on palvelinkoneella
  • Käyttäjillä omat salasanat
 • Työntekijät merkitsevät itse omat työtuntinsa esim. omilta työpisteiltään järjestelmään
 • Eri töillä/asiakkailla omat numerot
  • Työt omassa tietopankissaan (työlista), josta ne on helppo hakea joko työnumeron perusteella tai selaamalla listasta
  • Työtehtävien nimiä ei tarvitse kirjoittaa yhä ja uudestaan ja uudestaan tuntikortteihin
 • Eri asiakkailla omat asiakasnumerot
  • Asiakkaat myös omassa tietopankissaan, josta työtehtävän kohdistus asiakkaalle onnistuu helposti joko asiakasnumeron avulla tai selaamalla listasta
  • Asiakkaiden nimiä ei tarvitse kirjoittaa yhä uudestaan ja toistuvasti tuntikortteihin
 • Eri kulutyyppejä voidaan luoda kulumodulissa mielivaltaisesti ja näillä on omat numeronsa kuten eri töilläkin
  • Esim. matkakorvaukset ja päivärahat saadaan näkyviin raportteihin
 • Työtehtäviä voidaan tarkentaa vapaamuotoisilla selitteillä
 • Monipuoliset raportit
  • Työt eriteltynä henkilöittäin (myös tarkasti päivän ja työn mukaan sekä myös selitteineen)
  • Tiettyyn projektiin/asiakkaaseen käytetyt tunnit (henkilöittäin ja päiväkohtaisesti)
  • Työt eriteltyinä asiakkaan mukaan (sekä henkilöittäin että työkohtaisesti)
  • Kulut eriteltyinä asiakkaan, projektin ja henkilön mukaan
 • Raportit saadaan miltä aikaväliltä tahansa yhtä nopeast
 • Projektien hinnat ja niiden laskenta saadaan näkyviin projekti-/asiakaskohtaisissa raporteissa
 • Helppokäyttöisyys

Ajankohtaista:

30.9.2021
Smok Oy  - vuodet vierivät - vuosia jo yli 27.

 • Sinä
 • Menestyt -
 • Onnistu
 • Kanssamme!
Etusivu  |  Edellinen
Smok Oy, Laserkatu 6, 53850 LAPPEENRANTA