SMOK Pesula

SMOK Pesula on teollisuuspesuloiden käyttöön tarkoitettu työvaatteiden seurannan ohjelmisto. Ohjelmisto käyttää apunaan RFID–siruja. Sirun avulla selviää, minkälaiseen vaatteeseen se on kiinnitettynä ja kuka on vaatteen käyttäjä. Näiden tietojen avulla ohjelma pystyy toimimaan ja keräämään tietoa asiakkaan, tuotteen sekä yksittäisen vaatteen kannalta.

Hyödyt

 • Vähemmän kadonneita vaatteita
 • Tarkka tieto siitä mitä vaatteita kierrossa on
 • Täsmällistä tietoa kertyvistä pesukerroista
 • Kaikki laskutettavat tapahtumat ja tarvikkeet laskutetaan
 • Auttaa suunnittelemaan pesulan toimintaa kertyneiden tietojen perusteella
 • Auttaa suunnittelemaan hinnoittelua
 • Helpottaa toimitusten hallintaa
 • Helpottaa varaston ja vanhentuneiden vaatteiden poiston seurantaa

Vaatteen kierto

hjelmiston ja sirujen avulla käyttäjä lukee vaatteet vastaanotetuiksi sisään pesulaan, jolloin tiedetään, että vaate on pesulassa. Samalla ohjelma päättelee tulevan toimituspäivän käyttäjien asiakkaalle luoman toimitusaikataulun ja vaatteen käsittelyyn varatun ajan mukaisesti. Pesun ja mahdollisen lajittelun jälkeen vaatteet pakataan ohjelmiston avulla toimitukseen ja saadaan tieto siitä, että vaate on lähtenyt ulos pesulasta ja on pian asiakkaan käytössä.

Vaatteen normaalin kierron lisäksi ohjelmiston avulla vaatteelle pystytään merkitsemään korjauksia, hälytyksiä ja uusintapesuja.

Korjauksille voidaan antaa tiedot kolmessa eri vaiheessa; korjaustarpeen merkitseminen, varsinaisen korjauksen toimenpiteet ja korjauksen laskutettavat työt ja tarvikkeet. Yleisimpien korjaustarpeiden merkitsemistä varten on ohjelmistossa erilliset helppo- ja nopeakäyttöiset toiminnot.

Hälytyksillä on mahdollisuus antaa käyttäjälle ilmoitus esimerkiksi vaatteen ylimääräisestä tarkastuksesta pakkausta tehtäessä. Tällöin ohjelmisto hälyttää vain pakkauksessa eikä missään muussa työvaiheessa. Hälytys voidaan jättää voimaan tai poistaa yhden näyttämisen jälkeen. Tarvittaessa sama hälytys voidaan merkitä kerralla kaikille asiakkaan, osaston tai henkilön vaatteille.

Uusintapesuun vaatetta luettaessa ei tarvitse tehdä mitään muuta, kuin lukea siru lukijalla. Jos pakkaustieto on jo kirjattu, niin ohjelmisto hakee käyttäjälle tarvittaessa toimituksen valmiiksi näkyviin pakkaustiedon tarkistusta ja mahdollista poistoa varten.

Rekisterit

Asiakastiedoissa voidaan käyttää asiakkaan eri yksiköiden jakamiseen osastoja ja kustannuspaikkoja. Toimitusaikataulu voidaan luoda siten, että jokaiselle yksikölle on tarpeen mukainen toimitusajankohta. Asiakasrekisterin muokkaamiseen on ohjelmistossa normaalien ylläpitojen lisäksi erilliset toiminnot osaston ja vastuuyksikön siirtoa varten.

Tuoterekisteri koostuu tuoteryhmistä ja tuotteista. Tuotteelle voidaan tarvittaessa antaa tiedot väristä, käyttäjän sukupuolesta, koosta ja artikkelityypistä. Tarvittaessa ohjelmisto muodostaa tuotekoodin automaattisesti annettujen tietojen mukaisilla koodeilla.

Tarrat

SMOK Pesulaan on mahdollista liittää erillinen SMOK Tarra ohjelma, jonka avulla voidaan tulostaa vaatteisiin kiinnitettävät etiketit. Ohjelmalla pystytään luomaan tarvittava määrä erilaisia tarrapohjia, joihin SMOK Pesula välittää tarvittavat tiedot tulostusta varten. Tulostus voidaan tehdä kaikilla sellaisilla tulostimilla, joihin löytyy Windows -ajuri.

Lajittelu

SMOK Pesulaa voidaan käyttää kahdella tavalla lajitteluratojen ohjaukseen. Ohjelmisto voi antaa tiedot suoraan ratalogiikalle tai ratatoimittajan ohjelmistolle, joka käsittelee tiedot ja välittää lajittelujärjestyksen logiikalle.

Raportit

 • Edellisen raportin näyttäminen ilman tietokantahakua (nopea)
 • Asiakastiedot, lista asiakkaista
 • Chipsaustiedot, asiakkaalle, osastolle, vastuuyksikölle tai henkilölle vuokratut vaatteet
 • Chipsaustiedot, vuokrattujen vaatteiden lukumäärät tuotteittain
 • Excel -raportti, tietokannan valittujen kenttien siirto exceliin
 • Ei pestyt, vaatteet, joilla ei annetun päivämäärän jälkeen tapahtumia
 • Henkilölista, lista henkilöistä, kaappi, lokero ja lisätiedot
 • Hälytykset, asiakkaalla, osastolla, vastuuyksiköllä tai henkilöllä olevat hälytykset
 • Kiintiö, asiakkaalla, osastolla, vastuuyksiköllä tai henkilöllä olevien vaatteiden määrät ja hinnat
 • Lähetysluettelo tietystä toimituksesta
 • Pesukerrat, asiakkaan, osaston, vastuuyksikön tai henkilön annetulla ajanjaksolla tehdyt pesut
 • Toimitetut vaatteet, asiakkaan, osaston, vastuuyksikön tai henkilön vaatteiden viimeisimmät toimitukset ja vastaanotot
 • Toimituserät, toimituspäivät
 • Tuotetiedot, tuoterekisterin ryhmittelyssä käytettävät tiedot
 • Vaatteen tiedot, yksittäisen vaatteen tiedot
 • Vaatteen tiedot, henkilön kaikkien vaatteiden tiedot

Tekniikka

Tarvittaessa siru voidaan korvata jollakin muulla yksilöivällä koodilla, jos siruja ei esimerkiksi kustannussyistä haluta käyttää. Esimerkiksi joissakin tilanteissa numerosarja ja sen esittäminen viivakoodina voivat olla varteenotettava vaihtoehto sirulle.

Ohjelmisto pystyy vastaanottamaan asiakas- ja tuotetietoja taloushallinnon ohjelmista ja vastaavasti siirtämään laskutustiedot takaisin taloushallinnon ohjelmistoihin.

Ohjelmisto käyttää tietovarastonaan MS SQL Server tietokantaa, jonka avulla toiminta on saatu nopeaksi ja varmaksi.

Tietokannan vanhentuneiden tietojen poistoa varten SMOK Pesulaan kuuluu poistoajo–ohjelma, jolla voidaan poistaa tarpeettomat tiedot.

 


Ajankohtaista:

27.1.2019
Smok Oy  - vuodet vierivät - vuosia jo yli 24
Olemme työskennelleet jo yli 24 vuotta. Positiivinen asiakaspalaute on innoittajamme. Lue lisää...

 • Sinä
 • Menestyt -
 • Onnistu
 • Kanssamme!
Etusivu  |  Edellinen
Smok Oy, Laserkatu 6, 53850 LAPPEENRANTA