SMOK Materiaali

Usein ongelmana on oppimateriaalin paljous ja niiden hallinta. Smok Materiaali on kehitetty helpottamaan ja tehostamaan oppimateriaalin hallintaa ja käyttöä. Tiedot olemassa olevista ovat näin yhdessä paikassa jokaisen helposti löydettävissä ja käytettävissä. Ohjelma toimii myös oivana apuvälineenä oppimateriaalin hankinnassa sekä helpottaa havaitsemaan mahdolliset puutteet ajoissa.

Ohjelman avulla oppimateriaalit saadaan luetteloitua keskitetysti kaikki samaan järjestelmään, jolloin tarjolla olevaa oppimateriaalia voidaan käyttää tehokkaammin hyväksi. Lisäksi materiaalit löytyvät varastoista Smok Materiaalin avulla helposti ja kätevästi.


Hyödyt:
 • Mahdollistaa tarjolla olevan oppimateriaalin tehokkaimman mahdollisen käytön
 • Tukena opettajien tuntien suunnittelulle
 • Helppo ja kätevä keino löytää tarvittavaa materiaalia
  • Varsinkin uudet opettajat ja sijaiset hyötyvät erittäin paljon
  • Aikaa säästyy, kun materiaalin etsimistä ei tarvitse erikseen tehdä
 • Tietyntyyppisen materiaalin haku on helppoa
 • Helpotus inventaarion tekoon
 • Auttaa uuden materiaalin hankinnassa ja helpottaa puutteiden löytämistä
 • Turhat hankinnat on helppo minimoida, kun tiedetään varastotilanne tarkasti
 • Kaikki tiedot oppimateriaalista saatavissa nopeasti
Ominaisuudet:
 • Tiedot oppimateriaalista monipuolisesti yhdessä ja samassa paikassa
 • Monipuoliset materiaalin ryhmittelyvaihtoehdot
  • Esim. materiaalityypin, hakusanan tai hankinta-ajankohdan mukaan
 • Monipuoliset raportit (tulostus) Esim. oppimateriaaliluettelo, arvoluettelo, oppimateriaalilajiluettelo, materiaalilista, sijaintilista, poistoluettelo ym.
 • Haettaessa oppimateriaalia ohjelma listaa keskitetysti kaiken kyseiseen hakusanaan liittyvän materiaalin (Esim. kaikki CD:t, videot, kartat, taulut, dia-sarjat ym., mitkä liittyvät hakusanaan.) samaan listaan ja myös näiden sijainnin varastossa.
  • Tästä listasta opettajan on helppo valita käyttämänsä materiaali
  • Auttaa tuntien suunnittelussa
 • Helppokäyttöisyys

Ajankohtaista:

30.9.2021
Smok Oy  - vuodet vierivät - vuosia jo yli 27.

 • Sinä
 • Menestyt -
 • Onnistu
 • Kanssamme!
Etusivu  |  Edellinen
Smok Oy, Laserkatu 6, 53850 LAPPEENRANTA