SMOK Laskutus

SMOK Laskutus ohjelmisto on pk-yrityksille suunniteltu taloushallinnon ohjelmisto. Sen avulla käyttäjä voi helposti tehdä tarjouksen, lähetteen tai työmääräimen käyttäen hyväksi järjestelmän tuotetietoja. Tietoina voivat olla toimittajalta siirretyt tuotetiedot, itsetallennetut tuotetiedot sekä työtiedot.

Hyödyt:

  • Nopea tarjouksien, lähetteiden ja laskujen teko
  • Tehtyjen tarjouksien uudelleenkäyttö
  • Ostotilausten tekeminen ottaen huomioon hyväksytyt tarjoukset
  • Auttaa käyttäjää katteen laskemisessa ja seurannassa, jolloin saadaan apuja hinnoitteluun
  • Sähköisessä muodossa asiakkaalle tai tilitoimistolle lähetettävät raportit ja tulosteet

Ohjelmisto käyttää myyntihintoja tarjouksen laskennassa ja huomioi sisäänostohintoja, jolloin tarjouksen tekijän on helppo tarkistaa, millaiseksi kate on muodostumassa. Tällä tavalla tulee tehdyksi myös tarkistus, että on hinnoitellut tarjouksen oikein. Ohjelmisto huomioi myyntihintojen laskennassa asetettuja alennuksia, joita voidaan monipuolisesti asettaa sekä tuotteille että asiakkaille.

Ohjelmistolla voi tulostaa laskuja paperille tai tallettaa ne tiedostoon verkkolaskuksi. Verkkolaskut ovat valmiiksi Finvoice -standardin mukaisia, jolloin niiden lähetys pankin järjestelmään on mahdollista.

Laskujen tulostus tai verkkolaskujen luonti voidaan tehdä yksi tai useampi lasku kerrallaan. Lisäksi ohjelmiston avulla pystytään merkitsemään ja seuraamaan laskujen suorituksia. Myös hyvityslaskujen teko on vaivatonta.

Ohjelmistolla voi hallita myös varastoa, mutta varastonhallintaominaisuutta ei ole pakko käyttää. Ohjelmisto hallitsee automaattisesti varaston saldoja tehtyjen laskujen ja vastaanotettujen toimitusten mukaan. Varasto voidaan jakaa rajattomaan määrään sijainteja, jotka voidaan ketjuttaa puumaisesti. Varastonhallinta tukee inventaarin tekemistä muun varaston käytön kanssa samanaikaisesti.

SMOK Laskutusta voidaan käyttää yhdessä työajanseurantaohjelmiston SMOK Tunti kanssa. Tällöin saadaan projektiluontoisessa työssä tehtyä laskut kätevästi suoraan työajanseurantaan kirjattujen tietojen mukaan.

Ohjelmistosta saa useita erilaisia raportteja, jotka sisältävät käytännön työssä tarvittavaa tietoa. Raportteja voidaan katsella esimerkiksi tuotteen, asiakkaan tai myyjän mukaan ryhmiteltynä tai rajattuna. Lisäksi ohjelmasta saa useita tilitoimistolle toimitettavia raportteja.

SMOK Laskutuksen käyttäjinä on jo sekä toimistotyötä, työ- ja tarvikemyyntiä että tuottavaa teollisuutta tekeviä yrityksiä.

Ajankohtaista:

30.9.2021
Smok Oy  - vuodet vierivät - vuosia jo yli 27.

  • Sinä
  • Menestyt -
  • Onnistu
  • Kanssamme!
Etusivu  |  Edellinen
Smok Oy, Laserkatu 6, 53850 LAPPEENRANTA