SMOK Kirja

Jaettavien ja takaisin kerättävien kirjojen kierto ja kokonaismäärät voivat olla vaikea hallita ja selvittää etenkin lisätilausta mietittäessä. Smok Kirja on kehitetty erityisesti auttamaan ja selkiinnyttämään tätä tilannetta. Lisäksi Smok Kirja -ohjelma soveltuu myös koulukirjastojen lainausjärjestelmän ylläpitoon ja seurantaan. Smok Kirja -ohjelma kertoo missä ja kenellä lainattu kirja on.

Hyödyt ja ominaisuudet:
 • Mahdollistaa uusien oppikirjahankintojen tarpeen näkemisen tarkasti
  • Helpottaa kartoittamaan uusien hankintojen tarvetta
  • Ylimääräiset ja turhat hankinnat minimoidaan
 • Toimii myös koulukirjaston lainausjärjestelmänä
 • Saadaan selville nopeasti, mitä kirjoja koululla on
 • Nähdään nopeasti, kenellä jokin tietty kirja on lainassa
 • Koulun kirjat saadaan helposti luetteloitua
 • Lainaukset ja kirjan sijainnit jäljitettävissä nopeasti
 • Monipuoliset raportit (esim. henkilön kirjat, luovutetut kirjat, luovutetut kirjat ryhmittäin yms. ja näiden tulostus)

Smok Kirjalla kirjojen hakeminen on helppoa. Ohjelma mahdollistaa lainaajien kuittauksien keräämisen paperilistalle. Listan saa tulostettua kätevästi ohjelmasta. Ohjelma myös vaatii lainattaessa tai palautettaessa aina kuittauksen (allekirjoituksen) tiettyyn paikkaan listassa. Tästä kirjat on helppo jäljittää, jos joku kirja on kadoksissa. Allekirjoitus toimii täten virallisena sertifikaattina lainauksesta. Ohjelma pitää huolen siitä, että kuittaukset tulevat hoidettua ja että ne ovat oikeissa paikoissa.

Ajankohtaista:

27.1.2019
Smok Oy  - vuodet vierivät - vuosia jo yli 24
Olemme työskennelleet jo yli 24 vuotta. Positiivinen asiakaspalaute on innoittajamme. Lue lisää...

 • Sinä
 • Menestyt -
 • Onnistu
 • Kanssamme!
Etusivu  |  Edellinen
Smok Oy, Laserkatu 6, 53850 LAPPEENRANTA