Ohjelmistoprojektit

Tarjoamme asiakkaillemme monen tyylisiä asiakaslähtöisiä palveluita. Kaikki tehdään tietysti aina asiakkaan ehdoilla ja haluamallaan tavalla. Näin ollen asiakas saa helposti tuotua esille haluamansa asiat. Näin projekteissa ei tule tehtyä yhtään turhaa työtä. Tämän seurauksena asiakkaalle koituvat kustannukset pysyvät alhaisina ja hyvin kurissa. Kukin projekti suunnitellaan huolella ja pyritään toteuttamaan sovitussa aikataulussa.

Konsultointi
Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista palvelua kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan. Ottakaa meihin yhteyttä niin kerromme teille SMOK-tuoteperheestä, annamme vinkkejä toimintanne tehostamiseen sekä kerromme mahdollisuuksista ja lisäarvosta, jota saatte kun otatte käyttöönne SMOK-ohjelmiston.

Tarvekartoitus
Mitkä ovat yrityksenne tarpeet? Mitä toimintoja haluatte tehostettavan? Löytyykö vastaus SMOK-valmisohjelmistosta vai haluaisitteko kenties jonkin toiminnan tehostamiseen tarpeidenne mukaan tehdyn ohjelmiston?

Määrittely
Määritellään ohjelmiston suuntaviivat. Kartoitetaan käytössä oleva laiteympäristö sekä käyttäjämäärät. Määritetään ohjelmiston laajuus ja ohjelmistoon kohdistuvat vaatimukset.

Suunnittelu
Ohjelmisto suunnitellaan huolellisesti kehitystiimissä. Suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon ohjelmiston laajennettavuus ja käyttäjältä saadut kehitysideat. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

Toteutus
Suunniteltu ohjelmisto toteutetaan tehdyn suunnitelman mukaisesti. Toteutuksessa käytetään tilanteeseen sopivia välineitä ja tekniikoita. Ohjelmisto voidaan toteuttaa työasemiin asennettavana ohjelmana tai selainkäyttöisenä verkko-ohjelmana.

Testaus
Testaus kuuluu projektin jokaiseen vaiheeseen. Testauksella varmistetaan ohjelman toimivuus erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Myös ohjelman käytettävyys ja suorituskyky testataan huolellisesti.

Ajankohtaista:

30.9.2021
Smok Oy  - vuodet vierivät - vuosia jo yli 27.

  • Sinä
  • Menestyt -
  • Onnistu
  • Kanssamme!
Etusivu  |  Edellinen
Smok Oy, Laserkatu 6, 53850 LAPPEENRANTA